Svobi Associates GmbH and Svobi Associates s.r.o. Courses and Tranings

Regular courses

Management and Entrepreneurship in Chemistry

Target audience: undegraduate a postgraduate students of chemistry

Next course: Summer Term 2015/2016, School of Science, Charles University, Prague


Pravidelné kurzy

Management a podnikání v chemii

Cílová skupina: studenti chemie, postgraduální studenti chemie

Příští kurz:
letní semestr 2015/2016, Př.F. UK, Praha


Kontakt: podnikaniamanagement@gmail.com