Other Courses / Jiná školení/kurzy

Other Courses

For other courses/training please contact Svobi Associates at info@svobi.ch 

We will be glad to discuss your training needs and course curriculum.

Please see some preset formats below:

Technology transfer and business case preparation in hi-tech field    

Target audience: researchers planning commercialisation of their idea, university tech transfer officers.

Intellectual Property

Target audience: researchers planning commercialisation of their idea, university tech transfer officers, grant agencies, R&D professionals in pharma and biotech

Quality in Pharma and Biotech/Medtech

Target audience: researchers planning commercialisation of their idea, university tech transfer officers, grant agencies, R&D and QA/QC professionals in pharma and biotech

Preparing Data for Regulatory Submissions

Target audience: Professionals in pharma, MedTech a biotech R&D, manufacture, and regulatory departments


Jiná školení/kurzy

Pro ostatní kurzy kontaktujte, prosím, Svobi Associates info@svobi.ch


Rádi s Vámi prodiskutujeme vaše potřeby a obsah školení.

Příklady hotových kurzů:

Přenos technologií a příprava business plánu v technologických oborech

Cílová skupina: výzkumnící, uvažující o komercializaci svého nápadu, pracovníci TTO

Duševní vlastnictví

Cílová skupina: výzkumnící, uvažující o komercializaci svého nápadu, pracovníci TTO, grantových agentur, VaV pracovníci ve farmacii a biotechnologiích

Kvalita ve farmacii a medicínské technologii/biotechnologii

Cílová skupina: výzkumnící, uvažující o komercializaci svého nápadu, pracovníci TTO, grantových agentur, VaV a QA/QC pracovníci ve farmacii a biotechnologiích

Příprava dat pro podání autoritám

Cílová skupina: pacovníci VaV, výroby a regulatorních oddělení ve farmacii, medicínských technologiích a biotechnologii